Menu

»  Strona główna
»  Kontakt
»  O szkole
»  Aktualności
»  Galeria
»  Mapa
»  Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników
»  Dokumenty szkolne
»  Konkursy
»  Patron
»  Nauczyciele
»  Oddziały (klasy)
»  Plan lekcji
»  Wykaz dni wolnych
»  Orlik
»  RODO
»  Projekt
Licznik odwiedzin

Galeria

zobacz wicej »
Kalendarz

  Czerwiec 2023  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Zajęcia pozalekcyjne

»  
Przyjaciele szkoły

»  Rok szkolny 2013/2014
»  Rok szkolny 2014/2015
»  Rok szkolny 2015/2016
O szkole

 KALENDARIUM

1854 - Założenie szkoły przez Adolfa Koczorowskiego - sprowadzenie pierwszego nauczyciela p. Zych ze szkoły w Fanianowie, utworzonej wcześniej, tj. w 1848 r. W szkole uczono czytania i pisanie w dwóch językach, rachunków, religii oraz praktycznej nauki ogrodnictwa i sadownictwa.


 1903 - Oddanie do użytku budynku szkolnego (obecnie stara szkoła- Witosław 16). Fundatorem tej szkoły był syn założyciela p. Tertulian Koczorowski. Od tego roku posadę nauczyciela  objął  p. Antoni  Maik, który nauczał dzieci w języku niemieckim, tylko religię początkowo wykładał w języku polskim. Później całkowicie zakazano nauki w języku ojczystym.

1917 - Zezwolenie na uczenie religii w najniższych klasach szkoły powszechnej w języku polskim.


1918 - (już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości) Wydanie rozporządzenia dotyczącego nauczania religii we wszystkich oddziałach w języku polskim oraz zezwolenie władz szkolnych (jeszcze niemieckich), by dwa razy w tygodniu uczyć czytania i pisania w języku ojczystym.

1919 - Zgoda ówczesnego inspektora szkoły, Niemca, (na życzenie miejscowej ludności) na prowadzenie lekcji w języku polskim.


1920 - Ostateczne opuszczenie naszych terenów przez wojsko niemieckie.


1920 - Założenie w Witosławiu Towarzystwa Powstańców i Wojaków.


1929 - Z inicjatywy Antoniego Maika utworzenie Towarzystwa Czytelni Ludowej.


1933 - Odejście na emeryturę długoletniego nauczyciela szkoły w Witosławiu, który w dużej mierze przyczynił się do rozwoju oświaty i kultury na naszym terenie. Pan Maik zmarł 24.05.1935 r. w Dębowie.


1933 - 1939 - Kolejni nauczyciele w szkole w Witosławiu to:

               - 1933-1935 r. - p.Edmund Buchholz;

               -1.01.1935 - 1.10.1938 - p. Edmund Szarkowski

(w zastępstwie od 11.04.1938 r. do 1.09.1938 r. jest p. Gertruda Wróżówna, nauczycielka kontraktowa).


15.11.1937 - Przemianowanie I klasy Publicznej Szkoły Powszechnej w Witosławiu  na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia I.


1.10.1938 – 1.09.1939 – Kierowanie szkołą przez p. Franciszka Myśliwca.


17.12.1938  - Przemianowanie  Publicznej Szkoły Powszechnej I stopnia na Publiczną Szkołę Powszechną II stopnia w Witosławiu. W latach okupacji do szkoły władze niemieckie sprowadziły nauczyciela pochodzenia niemieckiego, a dzieci musiały uczyć się ponownie w języku niemieckim.

15.03.1945 – Nauczanie miejscowych dzieci przez p. Aleksandra Kazimierza, który przed wojną  był nauczycielem w pobliskiej Izabeli.


1.05.1945 – Uroczyste otwarcie (po przerwie wojennej) Publicznej  Szkoły Powszechnej w Witosławiu. Po przejściu p. Aleksandra Kamieniarza do Szkoły w Kaźmierzewie przejęcie obowiązków kierownika szkoły w Witosławiu  przez p. Anielę Kamieniarz.


1.09.1948  - Utworzenie w Witosławiu Szkoły Zbiorczej; przyjęcie dzieci z Rościmina, Jeziorek Zabartowskich, Wyrzy i Dębionka do klasy V i VI. Powrót z Kaźmierzewa p. Aleksandra Kamieniarza.


16.01.1949 – Otwarcie Biblioteki Gromadzkiej w Witosławiu.


15.02.1950 – Utworzenie drużyny harcerskiej męskiej i żeńskiej (należało do niej 65 uczniów).


1.09.1950 – Zlikwidowanie szkoły w Kaźmierzewie. Rozpoczęcie w Witosławiu nauczania na dwie zmiany klasy IV – VII – rano, I –III – po południu.


1.01.1952 – 1969 -  Objęcie stanowiska kierownika szkoły przez p. Wiktora Kamieniarza przeniesionego ze szkoły w Dębionku.


18. 01. 1952 – Przydzielenie szkole pomieszczeń na klasę w starym pałacu w parku.

1953 – Dobudowanie szatni przy budynku w parku.


01.09.1957 – do rejonu szkoły w Witosławiu włączenie Izabeli, która wcześniej należała do Jeziorek Zabartowskich.

1958 – podjęcie decyzji o postawieniu nowego budynku. Zawiązanie się komitetu budowy szkoły „Tysiąclatki” (prace rozpoczęto w 1960 roku, 03.09.1958 r. wbudowano akt erekcyjny pod nową szkołę).


19.11.1961  - Uroczyste otwarcie Szkoły Pomnika Tysiąclecia.


01.09.1966 – Nadanie szkole imienia Janka Krasickiego. Otwarcie klasy ósmej, która liczyla 15 dzieci.


1969 – Objęcie stanowiska kierownika szkoły przez p. Henryka Orylskiego.


1972 – W 199 rocznicę KEN ogłoszenie 14 X Dniem Nauczyciela.


28.09. 1973 – Wprowadzenie zwyczaju składania ślubowania przez uczniów klas pierwszych (Pierwsze pasowanie na ucznia przygotowała p. Aniela Forbot)


1974 – Zorganizowanie w szkole po raz pierwszy andrzejek.


1974/1975 – Dołączenie do szkoły w Witosławiu uczniów z Rościmina I – IV , Izabeli i Jeziorek Zabartowskich klasa V.


21.03.1975 – Zorganizowanie „Powitania Wiosny”.

1-8.10.1980 – Przystąpienie wszystkich pracowników szkoły do NSZZ „Solidarność”.

01.09.1984 – 1986 – Sprawowanie funkcji dyrektora szkoły przez p. Janinę Baizert.

1986 – Powrót na stanowisko dyrektora p. Henryka Orylskiego.


1987 – Na wniosek dyrektora przywrócenie zebrań politycznych.


1990 – 1995 – Kadencja dyrektorska p. Romana Piotrowskiego.

1995 – 2002 –  Kadencja dyrektorska p. Eugeniusza Nowickiego.

21.09.2001 – Na wniosek Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego nadanie szkole nowego imienia – jej patronem został Adam Mickiewicz.


2003 – Wybór p. Jarosława Schulza na dyrektora szkoły.


2003 – Przyznanie placówce tytułu „Szkoły z klasą” (certyfikat został zatwierdzony i podpisany przez prezydenta RP).


2003 -  Uhonorowanie szkoły Statuetką Króla Jagiełły za szczególne osiągnięcia w rozwoju Miasta i Gminy Mrocza.

 

 SYLWETKA PREKURSORA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W WITOSŁAWIU

  
    Adolf Koczorowski, najstarszy syn Tertuliana, urodził się w Poznaniu 24 lutego 1824 roku. Po ukończeniu gimnazjum studiował w Berlinie, później w Heidelbergu i ponownie w Berlinie. Studia ukończył w 1850 roku, uzyskując stopień doktorski.

    W 1848 roku rzucił się w wir działań powstańczych w Wielkopolsce. Był członkiem Polskiego Legionu Akademickiego w Berlinie. W latach 1851 - 1859 redagował "Przegląd Poznański", miesięcznik o kierunku narodowo - klerykalnym, który ukazywał się w latach 1845 - 1865. W 1861 roku opublikował broszurę, pt. : Język polski w Wielkim Księstwie Poznańskim wobec prawa pruskiego. Wielokrotnie kandydował na posła sejmu pruskiego. Był członkiem Dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej w Poznaniu. Popierał zakładanie kółek włościanych i szerzenie oświaty ludowej. W czasie powstania styczniowego wspierał walczących, pomagał przy zakupie broni, za co został przez władze zaborcze oskarżony, a następnie osadzony w więzieniu.

    Po zakończeniu powstania Adolf Koczorowski brał czynny udział  w  życiu narodowym Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Odznaczył się walcząc o język polski w okresie Kulturkampfu. By w tych trudnych czasach wyjść naprzeciw potrzebom edukacji na wsi, Tertulian i Adolf Koczorowscy w 1841 roku założyli szkołę katolicką w Fanianowie koło Dębna. Później w 1854 roku Adolf zorganizował szkołę w Witosławiu. Uczono w niej czytania i pisania w dwóch językach, rachowania, religii oraz prowadzono praktyczne zajęcia z ogrodnictwa i sadownictwa. Działalność kulturalno - patriotyczna założyciela szkoły w Wotosławiu niosła wiele  niebezpieczeństw, represje ze strony zaborców.

     Adolf Koczorowski przyczynił się też do utworzenia pięknej biblioteki w Gościeszynie. Znajdowało się w niej wiele cennych inkunabułów i książek, które później zostały w większości zapisane Uniwersytetowi Warszawskiemu i Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Duża część zbiorów uległa niestety zniszczeniu podczas II wojny światowej.

     Założyciel szkoły w Witosławiu ze swoją małżonką, Franciszką z Mielżyńskich, doczekał się córki Konstancji oraz syna Tertuliana. Zmarł 8 października 1893 roku i został pochowany w rodzinnym grobowcu w Orlu.


 KIEROWNICY PLACÓWKI OD 1854 DO 1939 ROKU

 1. P. Zych   od 1854 roku                                                      
 2. Antoni Maik  od 1903 do 1933 roku                                  
 3. Edmund Buchhloz od 1933 do 1935 roku                           
 4. Edmund Szarkowski od 01.01.1935 do 01.10.1938 roku     
 5. Gertruda Wróż (w zastępstwie) od 11.04.1938 do 06.1938
 6. Franciszek Myśliwiec od  01.10.1938 do 01.09.1939         

    W okresie II wojny światowej nauczał Niemiec                 

 

DYREKTORZY/KIEROWNICY SZKOŁY OD 1945 DO CHWILI OBECNEJ

 • Aleksander Kamieniarz i Aniela Kamieniarz (1945 - 1951)
 • Wiktor Kamieniarz (1951- 1969)
 • Henryk Orylski (1969 - 1984 i 1986 - 1990)
 • Janina Baizert (1984 - 1986)
 • Roman Piotrowski (1990 - 1995)
 • Eugeniusz Nowicki (1995 - 2002)
 • Jarosław Schulz (od 2002 - 2013)
 • Violetta Erdmann (od 2013)