Menu

»  Strona główna
»  Kontakt
»  O szkole
»  Aktualności
»  Galeria
»  Mapa
»  Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników
»  Dokumenty szkolne
»  Konkursy
»  Patron
»  Nauczyciele
»  Oddziały (klasy)
»  Plan lekcji
»  Wykaz dni wolnych
»  Orlik
»  RODO
»  Projekt
Licznik odwiedzin

Galeria

zobacz wicej »
Kalendarz

  Czerwiec 2023  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Zajęcia pozalekcyjne

»  
Przyjaciele szkoły

»  Rok szkolny 2013/2014
»  Rok szkolny 2014/2015
»  Rok szkolny 2015/2016
Aktualności

Dzień Ziemi

PRZEMARSZ Z OKAZJI ?DNIA ZIEMI? W dniu 21 kwietnia uczniowie wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Witosławiu wzięli udział w przemarszu z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Celem marszu była edukacja ekologiczna oraz szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie przygotowali plakaty z hasłami nawołującymi do troski o przyrodę, segregowania śmieci, oszczędzania wody oraz dbałości o najbliższe środowisko, gdyż wszyscy chcemy, aby nasza planeta była czysta i zielona.

wicej
Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca przywitaliśmy wiosnę. Z wytęsknieniem czekaliśmy na ten dzień. Od rana ubieraliśmy klasowe Panie Wiosny, które później zaprezentowały się przed całą społecznością szkolną. Na początku młodzież otrzymała od Pani Dyrektor symboliczny klucz i w ten sposób uczniowie przejęli władzę w szkole. Dzieci z klasy 2 przygotowały przedstawienie pt. ?Wiosna u Krasnoludków?, które wprowadziło nas w wspaniały, wiosenny nastrój. Nie zabrakło muzyki, śpiewu i tańca? Było barwie, zabawnie i kolorowo. Aby tradycji stało się zadość, spaliliśmy Marzannę i tym samym pożegnaliśmy srogą zimę. Lekcje również miały inny wymiar, prowadzili je bowiem uczniowie. To był bardzo ciekawy dzień, z dużą dawką uśmiechu i radości.

wicej
Europejski Tydzień Mózgu

Tak, tak nasz mózg ma również swoje święto! 18 marca obchodzony jest Europejski Dzień Mózgu. Mózg nazywany centrum dowodzenia ludzkiego organizmu i pracuje 24 godziny na dobę. Badania dowodzą, że rozwiązywanie zagadek, łamigłówek , gry logiczne i czytanie książek to doskonały trening dla naszego mózgu. Pedagog szkolny Pani Ilona Manys profilaktycznie i z pozytywnym nastawieniem zadbała o to, aby każdy mógł potrenować swój mózg. Podziękowania za pomoc dla uczniów klasy VII: Jowity Białczyk, Marii Musiał i Oskara Śligowskiego.

wicej
Turniej wiedzy o bezpiecznym Internecie

W dniu 9 marca br. w naszej Szkole odbył się Turniej wiedzy o bezpiecznym internecie. Uczniowie klas IV-VIII mieli okazje m.in. sprawdzić swoją wiedzę zdobytą wcześniej podczas zajęć z informatyki i godzin wychowawczych, w temacie Netykiety ? czyli zasad bezpiecznego korzystanie z zasobów internetu, a także poznania skutków przyzwolenia na hejtowanie i bierne przyglądanie się jak koleżanka/kolega stają się ofiarą wyśmiania, poniżenie przez innych w przestrzeni sieci internetowej. Wiedzę na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętu wysokiej technologii (tj. smartfon, tablet, komputer) zweryfikował Turniej wiedzy?, w którym reprezentacji poszczególnych klas odpowiadali na wylosowane pytania. Uczniowie po zakończeniu zajęć stwierdzili, iż z pewnością do tematu związanego z bezpiecznym korzystaniem z internetu należy powracać, bo niebezpieczeństw, tzw. pułapek związanych z nadmiernym i nieprawidłowym korzystaniem z internetu jest wiele?

wicej
Profilaktyka

Czwartkowe spotkania profilaktyczne. Poczucie własnej wartości budujemy w oparciu o swoje wady i zalety. Doceniamy siebie i swoje zalety, jednocześnie nie poniżając innych którzy takich nie posiadają. Przedszkolaki podjęły dyskusję na temat przechwalania się, podczas wizyty Pani pedagog Ilony Manys która tym razem wcieliła się w rolę przemądrzałej Samochwały

wicej
Profilaktyka

Profilaktyka w przedszkolu to między innymi eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi od najmłodszych lat. Korzystając z okazji, że w tym tygodniu tematem przewodnim w oddziale przedszkolnym są mass media, pedagog Pani Ilona Manys skorzystała z okazji i przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat używania urządzeń elektronicznych???????? Dzieci wysłuchały nowoczesnej interpretacji ?Kopciuszka? - gdzie królewicz zamiast szklanego pantofelka, używa smartfona z czytnikiem linii papilarnych, aby odnaleźć księżniczkę - właścicielkę urządzenia. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w dyskusji na temat nadmiernego używania telefonu, tabletu czy laptopa, wymieniały do czego służy telefon -oprócz oglądania filmików na youtubie, bajek czy gier. Starsze dzieci przypomniały czas lekcji zdalnych i podały przykłady pożytecznego używania laptopa. Pani Ilona poinformowała dzieci, że zajęcia profilaktyczne na temat urządzeń multimedialnych na pewno nie są ostatnimi w jakich uczestniczyli.

wicej
Profilaktyka

Profilaktyka pozytywna stanowi podstawowe narzędzie wykorzystywane w realizacji programów profilaktycznych w szkole w Witosławiu. Pedagog szkolny Pani Ilona Manys, jako innowacyjną formę pracy z dziećmi wykorzystała teatrzyk obrazkowy Kamishibai. Technika i walory takiego przedstawienia pomagają osiągnąć magiczny efekt koncentracji. Opowiadania Kamishibai wyrażają pedagogiczne podejście poprzez oparcie ich na takich wartościach, jak współpraca, miłość, przygoda, pomoc innym, miłość do zwierząt i przyrody. Podczas spotkania z Panią Iloną dzieci wysłuchały opowiadania pt. "Kiedy dorosnę - marzenia motylego jajeczka", którego przesłanie głosiło, że snując najodważniejsze marzenia stajemy się twórcą naszej przyszłości. Na zakończenie uczniowie klasy pierwszej i drugiej narysowały swoje marzenia o przyszłości.

wicej
Nabór na animatora

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu

ogłasza nabór na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu ?Lokalny Animator Sportu?.

1. Warunki pracy:

vpraca w terminie: od 1 marca do 31 listopada 2023 roku (od poniedziałku do niedzieli, wg ustalonego harmonogramu),

praca dotyczy obiektu zlokalizowanego na terenie szkoły,

forma zatrudnienia: umowa ? zlecenie.

2. Minimalna miesięczna liczba godzin:

a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych udokumentowanych w ?Dzienniku Pracy Animatora? wynosi 100 godzin:

? 50 godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych ? umowa zlecenie ze szkołą,

- 50 godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych ? umowa z operatorem projektu Lokalny Animator Sportu;

b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych udokumentowanych w ?Dzienniku Pracy Animatora? wynosi 50 godzin:

? 25 godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych ? umowa zlecenie ze szkołą,

? 25 godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych ? umowa z operatorem projektu Lokalny Animator Sportu.

3. Wymagane kwalifikacje:

Ukończone 18 lat życia.

Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Nieposzlakowana opinia.

Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportoworekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

Dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.

Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i rodzin,

realizacja miesięcznego i rocznego harmonogramu pracy,

współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,

współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,

współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,

promocja gminy poprzez działanie prowadzone na obiektach sportowych,

angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez dyrektora szkoły,

prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,

utrzymanie porządku na obiekcie,

nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu,

5. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny,

CV,

kwestionariusz osobowy kandydata (zał. nr. 1),

zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zał. nr 2),

obowiązek informacyjny (zał. nr 3),

oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności),

oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia,

program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem (zał. nr 4),

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu, Witosław 9, 89-114 Witosław w godzinach urzędowania tj. w poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00, w terminie do 17.01.2023 r. Koperty powinny zawierać adnotację: ?Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu?.

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, staż pracy jako Lokalny Animator Sportu oraz przedstawiony program planowanych działań sportowo rekreacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po ww. terminie ? nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona, na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu oraz na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/spwitoslaw/ ).

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu ?Lokalny Animator Sportu? w 2023 roku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

wicej
Wesołych Świąt

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

życzy

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu

wicej
Mikołajkowy koncert gwiazd

Profilaktyka na wesoło!???? 08 grudnia Szkołę Podstawową w Witosławiu odwiedziły gwiazdy światowego formatu! ?Mikołajkowy Koncert Gwiazd? to wydarzenie podczas którego uczniowie wcielili się w rolę swoich idoli. Koncert profilaktyczny prowadzony przez Panią Ilonę Manys organizowany był pod hasłem: ?Pozytywnym nastawieniem zmieniaj świat?. Pozytywne myślenie razem z optymistycznym nastawieniem do życia to cechy, które pomagają uwierzyć we własne możliwości i czerpać radość z życia. Wszyscy uczestnicy wypadli znakomicie, brawom i okrzykom nie było końca. Znakomitym wodzirejem okazała się Pani Anita Ciszewska i Pani Dyrektor Szkoły Violetta Erdmann:) Niespodzianką dla uczniów był występ pedagoga szkolnego Pani Ilony Manys która swoim wystąpieniem pokazała, że dystans do siebie i poczucie humoru nie jest jej obce. Aby docenić zaangażowanie uczniów, w tym roku koncert przybrał formę konkursu. Jury wybrało zwycięzców. Całą muzyczną relację dzięki Pani Annie Nowakowskiej można było oglądać na żywo na stronie szkoły. Podziękowania za pomoc w dekoracji należą się Pani Roksanie Jareckiej, a przygotowanie oprawy muzycznej uczniowi Bartoszowi Maison. Podsumowując tegoroczny ?Mikołajkowy Koncert Gwiazd?: POZYTYWNE NASTAWIENIE JEST LEPSZE NIŻ MARUDZENIE ????

wicej

 strona: 1 2 3 4 5